yürümek için Türkçe-Almanca çeviriler:

gehen · laufen · spazieren gehen · marschieren · wandelnd · diğer çevirileri

yürümek gehen

Düşündüm ki "Yürüyerek daha çabuk olur", diye düşündüm.

Ich dachte, laufen ginge schneller, dachte ich.

Biraz yürümek, temiz hava almak ister misin?

Willst du spazieren gehen, etwas frische Luft atmen?

Ama karım ve ben şimdi ayrı yollarda yürüyoruz.

Aber meine Frau und ich gehen jetzt getrennte Wege.

yürümek laufen

Düşündüm ki "Yürüyerek daha çabuk olur", diye düşündüm.

Ich dachte, laufen ginge schneller, dachte ich.

Sen zaten komik yürüyorsun, Nate.

Du läufst bereits lustig, Nate.

Yürümek ister misin?

Willst du laufen?

yürümek spazieren gehen

Biraz yürümek, temiz hava almak ister misin?

Willst du spazieren gehen, etwas frische Luft atmen?

Marilyn, biraz yürümek ister misin?

Marilyn, möchtest du spazieren gehen?

Ben ve, Gracie yürüyüşe çıktık, okula doğru yürüyoruz.

Ich und Gracie spazieren gerde, gehen zu Schule.

yürümek marschieren

Wild Bill Hickok, bir savaşçı grubun eline yürüyerek dalıyor.

Der wilde Bill Hickok marschiert mitten in eine Kriegsgruppe.

Gece olmadan tüm garnizon, Candelas' a yürümüş olacak, Fransızlara yardım etmek için.

Vor Nachtanbruch marschiert die Garnison nach Candelas, um den Franzosen zu helfen.

Ve şimdi eski köleler ordusu onun kapılarına yürüyor.

Und jetzt marschieren ehemalige Sklaven auf ihre Pforten zu.

yürümek wandelnd

Yaşam ancak yürüyen bir gölgedir

Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild