yürüyüş için Türkçe-Almanca çeviriler:

spazieren · Spaziergang · Spaziergänge · Wanderungen, Wanderung · wandern · Marsch · Wanderweg · Trekking · Wanderer · Gang · diğer çevirileri

yürüyüş spazieren

Yarın sabah yürüyüşe gidelim mi?

Gehen wir morgen Früh spazieren?

Bir yürüyüşe çıkalım.

Wir gehen spazieren.

Yürüyüşe çıkmak ister misin?

Möchtest du spazieren gehen?

yürüyüş Spaziergang

Sakin bir yürüyüş çok değerlidir.

Ein schöner Spaziergang ist eine Wonne.

Sonuçta, ikimiz de bunun sadece zararsız küçük bir yürüyüş olduğunu biliyoruz.

Schließlich wissen wir beide, dass das nur ein harmloser Spaziergang ist.

Evet, bence yürüyüş için harika bir gece. Uzun bir yürüyüş.

Ja, ich denke, es ist ein toller Abend für einen schön langen Spaziergang.

yürüyüş Spaziergänge

Parkta yürüyüşleri sever misin?

Magst du Spaziergänge im Park?

Parkta yürüyüşler, kıvrılıp yatmalar.

Spaziergänge im Park, Kuscheln.

Dexter'da sahilde uzun yürüyüşler ve yabancı filmleri sever.

Dexter liebt außerdem lange Spaziergänge am Strand und ausländische Filme.

yürüyüş Wanderungen, Wanderung

İngiltere Çayır Boylarında Yürüyüş.

Wanderungen entlang der Ley-Linien Englands".

Bu yürüyüş yorucu olabilir.

Die Wanderung ist anstrengend.

Çok uzun yürüyüşlere çıkıyorduk.

Wir gingen auf lange Wanderungen.

yürüyüş wandern

Sanırım biz yürüyüşe çıkacağız.

Ich denke, wir gehen wandern.

Yok, biz yürüyüşe çıkalım.

Nein, wir gehen wandern.

Yürüyüş, biraz temiz hava almak, birkaç bira içmek. Ama hayır.

Wandern, etwas frische Luft schnappen, 'n paar Bier

yürüyüş Marsch

Bu General Sherman, Sherman'ın yürüyüşü, Sherman tankı.

Da ist General Sherman, Shermans Marsch und ein Sherman-Panzer.

Düğün pastası yürüyüşü Gece ve gündüz

Den Hochzeitstorten Marsch Tag und Nacht

Uzun bir yürüyüş olacak.

Das wird ein langer Marsch.

yürüyüş Wanderweg

Yürüyüş yolu şu tarafta.

Der Wanderweg ist dort drüben.

yürüyüş Trekking

Khipshi geçidine kadar yürüyüş gezisi.

Eine Trekking-Expedition zum Khipshi-Pass.

yürüyüş Wanderer

Yürüyüş yapanlar onu bu sabah bulmuşlar.

Wanderer fanden ihn heute Morgen.

yürüyüş Gang

Dengesiz yürüyüş, geveleyerek konuşma, asimetrik gülümseme.

Unsicherer Gang, verwaschene Sprache, asymmetrisches Lächeln.