yüzünden için Türkçe-Almanca çeviriler:

wegen · um · da · weil · durch · aufgrund · denn · diğer çevirileri

yüzünden wegen

Ama ben, senin makinen yüzünden bir arkadaşımı kaybettim.

Aber ich habe wegen Ihrer Maschine eine Freundin verloren.

Bir çocuk yüzünden.

Wegen eines Jungen.

Crunch'ın sabıkası yüzünden Interpol çağrılacak.

Wegen Crunchs Vorstrafen wird Interpol eingeschaltet.

yüzünden um

Bu Waldo pilot bölümü, bir Waldo şovu bu yüzden Waldo, Waldo, Waldo olmak zorunda.

Es ist ein Waldo Pilot, es ist eine Waldo Show, es muss sich alles um ihn drehen, Waldo-Waldo-Waldo.

Bu yüzden seni dövmem gerekti. Şüpheleri dağıtmak için.

Darum musste ich dich schlagen, um sie irrezuführen.

Bu yüzden senin için korkuyorum.

Darum habe ich Angst um dich.

yüzünden da

İşte bu yüzden burada olmam lazım.

Genau deshalb muss ich da sein.

Burada yüzlerce mesaj var.

Da sind hunderte Nachrichten.

Babamın yüzünü sonradan eklemişler.

Dad's Gesicht wurde da reingeklebt.

yüzünden weil

O yüzden devam et çünkü ben hiçbir yere gitmiyorum.

Also mach weiter weil ich nirgendwo hingehen werde.

Çünkü o kötü bir çocuk, bu yüzden.

Weil er ein böses Kind ist, darum.

Neden mi? Çünkü, torunumun babası olacaksın. Bu yüzden.

Weil du der Vater meines Enkelkindes wirst, deshalb.

yüzünden durch

En azından bazıları gibi koroner damarlarım yüzünden skolyoz olmuyorum.

Wenigstens habe ich keine Rückgratverkrümmung durch meine Koronar-Venen wie andere Leute.

Benimki de babam yüzünden başladı.

Meiner begann auch durch meinen Vater.

Sizin ihmaliniz yüzünden, bir suçlu kaçtı.

Durch Ihre Fahrlässigkeit entkam ein Krimineller.

yüzünden aufgrund

Mazoşizm, Sacher-Masoch'un isminden geliyor, bu kitabı yüzünden.

Masochismus"kommt von" Sacher-Masoch", aufgrund dieses Buchs.

Santiago akut laktik asit fazlalığı yüzünden boğuldu.

Santiago ist erstickt aufgrund einer akuten Lactatacidose.

Adam ölüyordu ama bu Rock 'n' Roll pornosu yüzünden kurtarılamadı.

Menschen ertranken aufgrund dieser "Rock 'n' Roll" Pornografie.

yüzünden denn

Çünkü biz dünyaya hiç bir şey getirmedik, bu yüzden hiç bir şey de götürmeyeceğiz.

Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen.

Çünkü ben o biçip de eline yüzüne bulaştıranlardan değilim.

Denn ich bin keiner dieser "Mähen und Verschwinden

Çünkü ya bu yüzden veya ben çok kötü olduğum için.

Denn entweder ist es das oder ich bin furchtbar.