yüzmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

schwimmen, schwimmend · schweben, schwebend · diğer çevirileri

yüzmek schwimmen, schwimmend

Bir balık gibi yüzüyor.

Sie schwimmt wie ein Fisch.

Yemek yerken yüzmek de yok.

Kein Schwimmen beim Essen.

Ben de sizinle birlikte yüzmek istiyorum.

Ich will mit euch schwimmen gehen.

yüzmek schweben, schwebend

Ve Tanrı'nın ruhu, suların yüzünde hareket ediyordu.

Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.