yüzyıl için Türkçe-Almanca çeviriler:

Jahrhunderte, Jahrhundert · diğer çevirileri

yüzyıl Jahrhunderte, Jahrhundert

Görünüşe göre atalarım bu şeyleri yüzyıllardır kuşaktan kuşağa geçiriyorlarmış.

Meine Vorfahren haben dieses Zeug scheinbar seit Jahrhunderten überliefert.

Yüzyıllarca gömülü kalmış.

Seit Jahrhunderten vergraben.

Yeni yüzyıl kutlu olsun, George.

Ein gutes neues Jahrhundert, George.