yıkıcı için Türkçe-Almanca çeviriler:

destruktiv · verheerend · vernichtend · diğer çevirileri

yıkıcı destruktiv

Daha az yıkıcı olan başka madencilik yöntemlerimiz de var.

Wir haben andere Abbaumethoden, die weniger destruktiv sind.

Kötü yanıysa bu teknolojilerin tamamının yıkıcı olmasıdır.

Das schlechte ist, dass die meisten TechnoIogien destruktiv sind.

yıkıcı verheerend

Şiddetli bir saldırı, son derece yıkıcı.

Ein schlimmer Angriff, extrem verheerend.

yıkıcı vernichtend

Galiba, John Watson, aşkın benim için bir gizem olduğunu düşünüyor. Fakat kimya inanılmaz kolay ve çok yıkıcı bir bilimdir.

Ich vermute, John Watson denkt, Liebe ist ein Mysterium für mich, aber die Chemie ist unglaublich einfach und sehr vernichtend.