yıl için Türkçe-Almanca çeviriler:

Jahre, Jahr · im · pro · Jahrzehnt · diğer çevirileri

yıl Jahre, Jahr

Kariyerine on yıl daha devam edebilirsin. On yıl mükemmel, değişmeyen bir güzellik.

Sie können Ihre Karriere zehn Jahre fortführen, zehn Jahre perfekter, unvergänglicher Schönheit.

Yaklaşık üç yıldır.

Ungefähr drei Jahre.

Yani kaç yıl boyunca?

Für wie viele Jahre?

yıl im

Aynı yıl John ve June evlendiler ve Hendersonville'deki göl evine yerleştiler.

Im gleichen Jahr heirateten John und June und ließen sich in Hendersonville nieder.

Yılda bir kere bir turnuva düzenliyorlardı.

Einmal im Jahr wurde ein Turnier veranstaltet.

Siz üç yıl hapisten bahsediyorsunuz. Altı yıl hapis.

Sie reden von drei oder sechs Jahren im Knast.

yıl pro

Çoğu, ayda bir hafta sonu ve yılda iki hafta görev yapar.

Die meisten opfern ein Wochenende pro Monat und zwei Wochen pro Jahr.

Biz de yılda beş ila altı tane yapacağız.

Wir werden fünf bis sechs pro Jahr veranstalten.

Yılda beş milyon dolar mı?

Fünf Millionen pro Jahr für uns?

yıl Jahrzehnt

Siz kurtlar yıllardır bizimle savaşıyorsunuz..

Ihr Wölfe bekämpft uns seit Jahrzehnten.

Onlarca yıl boyunca

Jahrzehnt für Jahrzehnt.

O da birleşik alanlar kuramını yıllarca çözemedi.

Er hing Jahrzehnte an der vereinheitlichten Feldtheorie fest.