yılan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schlangen, Schlange · Aal · Schlangenhaut · Riesenschlange · diğer çevirileri

yılan Schlangen, Schlange

Ben yılan falan görmedim.

Ich habe keine Schlange gesehen.

Yılan bir ziyaretçiyi yaraladı.

Eine Schlange verletzte einen Gast.

Tanner yalancı ve bir yılan ayrıca nedensiz hiçbir şey yapmaz.

Tanner ist ein Lügner und eine Schlange und er macht nichts ohne Grund.

yılan Aal

O yılan balığını neden besliyorsun?

Wieso halten Sie sich einen Aal?

Ama niye yılan balığı?

Aber weshalb ein Aal?

Ama sanırım yılan balığını ben de içtim.

Aber ich hab den Aal auch getrunken.

yılan Schlangenhaut

Derisi yılan derisi gibi.

Sie ist wie Schlangenhaut.

Lita'nın tasarladığı tüm ürünler yılan derisinden yapılma.

Alle Produkte, Lita macht, sind echte Schlangenhaut.

Bu ne peki, yılan derisi mi?

Was ist das, eine Schlangenhaut?

yılan Riesenschlange

Benim burada da kocaman bir yılan var.

Ich hab hier auch eine Riesenschlange.