yağlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

fett · Öl · fettig · ölig · schmierig · Ölgemälde · dicke · Vollmilch · diğer çevirileri

yağlı fett

Hayır. Sana artık yağlı yiyecek yok.

Nein, kein fettes Essen mehr für dich.

Protein, yağ, karbonhidrat ve mineraller ayrıştırılıyor.

Abgabe von Proteinen, Fetten, Mineralen und Kohlehydraten.

Küçücük yağ tulumları küçücük sarı T.

Einen kleinen, fetten Tuna. Kleinen gelben T

yağlı Öl

İnce, uzun bir borusu olan yağ kabı"ya da" Dalkavuk, yağcı, kaypak.

Öl enthaltend oder mit Öl durchsetzt"oder" salbungsvoll, kriecherisch, schmierig".

O da benim gibi yağ ve sabun taciri olacak.

Er wird Öl und Seifenhändler sein wie ich.

Ama ben asla yağ sızdırmam.

Ich verliere niemals Öl. Nie.

yağlı fettig

Sıcak, yağlı, kanlı yiyecekler.

Heiß, Fettig, Blutig, Nährend!

Olur. Kızarttığında sosunun gevrek olması lazım asla yağlı olmamalı.

Wenn man sie brät, muss der Backteig knusprig sein, nie fettig.

Öyleyse sana büyük, yağlı bir kahvaltı hazırlayacağım, Kaptan Porter.

Dann koche ich dir ein großes, fettiges Frühstück, Captain Porter.

yağlı ölig

Yağlı turta gibi tadı var.

Schmeckt wie ein öliger Kuchen.

Yağlı bir madde.

Eine ölige Substanz.

Yağlı bir kalıntı seziyorum.

Hier ist ein öliger Rückstand.

yağlı schmierig

Kendini o yağlı İranlının önüne atıyorsun.

Dich an diesen schmierigen Perser ranzuschmeißen.

İnce, uzun bir borusu olan yağ kabı"ya da" Dalkavuk, yağcı, kaypak.

Öl enthaltend oder mit Öl durchsetzt"oder" salbungsvoll, kriecherisch, schmierig".

Büyük yağlı bir canavar tarafından yeneceksin.

Ein großes, schmieriges Monster frisst dich.

yağlı Ölgemälde

Antikalarınız, yağlı boya tablolarınız, her şey.

Er hatte Antiquitäten, Ölgemälde und solche Dinge.

Evrak çantasında eski bir yağlı boya tablosu vardı.

In dem Aktenkoffer war ein altes Ölgemälde.

yağlı dicke

Sıcak, koyu bir kan yağıyordu.

Es regnete heißes, dickes Blut.

Gözetimde yağ bağlıyorsun Abrego.

Überwachung macht dick, Abrego.

yağlı Vollmilch

Joan için kaymaksız sütlü latte ve Andrew için tam yağlı sütlü latte.

Magermilch Latte für Joan und Vollmilch Latte für Andrew. Danke.