yağmur için Türkçe-Almanca çeviriler:

regnen · Regen · Rain · diğer çevirileri

yağmur regnen

Yağmur yağıyor olabilir.

Könnte geregnet haben.

Dışarıda sağanak yağmur var ve bugün St. Patrick Günü.

Es regnet sehr stark und heute ist St. Patrick's Day.

Gel, yağmur yağıyor, çabuk ol.

Komm, es regnet, schnell.

yağmur Regen

Büyük bir yağmur geliyor.

Ein großer Regen kommt.

Yağmur hiç durmadı.

Regen ohne Unterlass.

Yağmur resmen boşalıyor.

Der Regen vermasselt's.

yağmur Rain

Hayır, ben Yağmur'um. Toprak, Rüzgar, Ateş ve Yağmur.

Nein, ich bin "Rain"von" Earth, Wind, Fire and Rain".

Dustin Hoffman, Yağmur Adam, özürlü görünürdü özürlü davranırdı, ama değildi.

Dustin Hoffman in Rain Man spielte 'nen Behinderten, war es aber nicht.

Sessiz ol, yağmur adam.

Sei ruhig, Rain Man.