yağmurlu için Türkçe-Almanca çeviriler:

regnerisch · verregnet · diğer çevirileri

yağmurlu regnerisch

Yağmurlu bir Perşembe!

Ein regnerischer Donnerstag?

Çölüm yağmurlu bir muson gibi davet ediyor seni

Meine Wüste empfängt dich wie den regnerischen Monsun!

Her şey, üç yıl kadar önce, yağmurlu bir öğleden sonrasında başlar.

Es fängt alles an einem regnerischen Nachmittag vor etwa drei Jahren an.

yağmurlu verregnet

Bu yağmurlu kasabada her zaman yağmur yağar.

Es regnet immer in dieser verregneten Stadt.