yaşı

Orta yaş buhranını geçirmek için kendine başka bir şehir seçmeliydin.

Für eine Midlife-Crisis hätten Sie einen anderen Austragungsort aussuchen sollen.

Yaşlı Çingene Kadın-Lyalya CHORNAYA Bucha

Alte Zigeunerin Ljalja TSCHORNAJA Butscha

Ama kendimi çeksem veya bir damla göz yaşı akıtsam, bir şamar daha.

Aber wenn ich zuckte, oder eine Träne vergoss Noch ein Schlag.

Bana saygı göster yoksa seni üç yaşındaki öküz gibi hadım ederim.

Zeig Respekt oder ich kastriere dich wie einen dreijährigen Ochsen.

Bu da Ekim ayından orta yaşlarda bir adam

Hier ist ein Kerl mittleren Alters vom Oktober.

Lütfen benim için yaşa.

Bitte lebe für mich.

Uzun ve mutlu bir hayat yaşa.

Lebe ein langes, glückliches Leben.

Erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bütün köy!

Männer, Frauen, Kinder, Alte, ganze Dörfer!

Mendrossen'in onu tarif edişinden, çelimsiz, yaşlı bir adam beklemiştim.

Nach Mendrossens Aussagen erwartete ich einen gebrechlichen Alten.

Bugün, bugün senin yaşlı kalbin iyileşmiş olacak.

Heute wird deine alte Pumpe geheilt werden.