yaş için Türkçe-Almanca çeviriler:

alt, Alter · Jahr · feucht · Träne · diğer çevirileri

yaş alt, Alter

Yaşlı Çingene Kadın-Lyalya CHORNAYA Bucha

Alte Zigeunerin Ljalja TSCHORNAJA Butscha

Ben yaşlı bir kadınım.

Ich bin eine alte Lady!

Yaşlı bir kadın.

Eine alte Frau.

yaş Jahr

Evli ve altı yaşında bir oğlu var.

Verheiratet, einen sechs Jahre alten Sohn.

Sekiz yaşlarında, belki daha küçük. Kahverengi saç, kahverengi göz.

Acht Jahre alt, vielleicht jünger, braune Haare, braune Augen.

Bu harita en az yüz yaşında.

Diese Karte ist hundert Jahre alt.

yaş feucht

İnsanlar yaş yosun gibidir.

Menschen sind wie feuchtes Moos.

Yaş bir bez getir bana, çabuk.

Hol mir einen feuchten Lappen. Schnell.

yaş Träne

Ama kendimi çeksem veya bir damla göz yaşı akıtsam, bir şamar daha.

Aber wenn ich zuckte, oder eine Träne vergoss Noch ein Schlag.