yaşama

İki yaşam formu tespit ediyorum.

Ich empfange zwei Lebensformen.

Yaşam koçuna ihtiyacım yok kuş-kız.

Ich brauche keinen Life-Coach, Vögelmädchen.

Bu insanlar farklı bir yaşam istiyor.

Diese Menschen wollen ein anderes Leben.

Beş Benkranın yaşam sinyallerine kilitlenmeye çalışıyorlar.

Sie wollen alle fünf benkaranischen Lebenszeichen erfassen.

Belki de onu beraber yaşamaya ikna ederiz.

Vielleicht können wir ihn überreden, fortzugehen.

Yeni bir yaşam.

Ein neues Leben.

Başka biri, başka bir yaşam gibi.

Wie ein anderer Mensch, ein anderes Leben.

İki yaşam için de yeterince yas tuttum.

Ich habe genug für zwei Leben getrauert.

Bana eski kafalı diyebilirsin ama ben yaşamayı severim.

Nenn mich altmodisch, aber ich lebe recht gern.

Icheb'ın yaşam sinyalini tespit ediyorum.

Ich empfange Ichebs Lebenszeichen.