ya da için Türkçe-Almanca çeviriler:

oder · entweder · oder aber · andererseits · diğer çevirileri

ya da oder

Bu daha ziyade esnek bir dış iskelet gibi. Böceklerdeki ya da kabuklu hayvanlardaki gibi.

Sie ist mehr wie ein dehnbares Außenskelett, wie bei einem Insekt oder etwas Krebsähnlichem.

Er ya da geç hepimiz ödemek zorundayız.

Früher oder später müssen wir alle bezahlen.

Ya da seni eski haline döndüreceğim.

Oder ich kann dich einfach zurückverwandeln.

ya da entweder

Ya akciğer kanserin var ya da tuberosklerozisin var.

Sie haben entweder Lungenkrebs oder tuberöse Sklerose.

Larry, ya miden gurulduyor ya da midenin içindeki bir şeyler.

Larry, entweder knurrt dein Magen oder etwas in deinem Magen.

Ya o gider ya da ben.

Entweder geht er oder ich.

ya da oder aber

Ama bir kız fazla ya da eksik?

Aber eine mehr oder weniger

Orasını bilemem. Ama Howard Stark ya kara cahil, ya da bir dahi.

Aber Howard Stark ist entweder ein Ignorant oder ein Genie.

Ama sizin ya da Bay Blaylock'ın aklınıza bir şey gelirse beni arayabilirsiniz.

Aber wenn Ihnen oder Mr. Blaylock noch etwas einfällt, dann könnten Sie mich anrufen.

ya da andererseits

Diğer yandan, taşınabilir bir tarayıcı, Bulanıklık ya da kontrast sorununu önleyecektir.

Andererseits wird ein Handscanner jedes Problem bezüglich Kontrast oder Unschärfe vermeiden.