yakında için Türkçe-Almanca çeviriler:

bald · demnächst · um · diğer çevirileri

yakında bald

Yakında bu zavallı Çeçenistan unutulmuş bir çorak arazi olacak.

Dieses lächerliche Tschetschenien wird bald eine vergessene Wüste sein.

Ama yakında, olağanüstü zengin olacağım.

Aber bald werde ich steinreich sein.

Arkadaşlarım yakında burada olurlar!

Meine Freunde sind bald hier.

yakında demnächst

Yakında geleneksek bir ritmik tören olacak.

Demnächst findet ein rhythmisches Feierritual statt.

Gangsterin Nüfuzu Yakında Açığa Çıkacak!

Gangstermethoden der Stadt demnächst offenbart!

Mayka yakında Los Angeles'a gidiyor.

Mayka fliegt demnächst nach Los Angeles.

yakında um

Karlı baykuşlar yakında varacak kartanesi sepetleri alıp kış ormanlarına götürecek.

Die Schnee-Eulen werden bald ankommen, um die Schneeflockenkörbe für den Winterwald abzuholen.

Her neyse, birisi yakında gelip seni buradan çıkaracak.

Jedenfalls wird bald jemand kommen, um dich hier rauszulassen.

Büyükelçi Rind, Morgan Roth, ben, Beckwith Froy ve yakında da sen.

Botschafter Rind, Morgen Roth, ich, Beckwith, Froy und bald auch um dich.