yakıt için Türkçe-Almanca çeviriler:

treibstoff · Brennstoffzelle · Kraftstoffe, Kraftstoff · Brennstoffe, Brennstoff · Sprite, Sprit · diğer çevirileri

yakıt treibstoff

Hayır, yakıta ihtiyacımız var.

Nein. Wir brauchen Treibstoff.

Hızla yakıt kaybediyorum.

Verliere schnell Treibstoff.

Altı saat içinde ama bu hızda çok süratli yakıt tüketiyoruz

In sechs Stunden aber wir verbrauchen zuviel Treibstoff Danke.

yakıt Brennstoffzelle

Bir ay içinde on yakıt hücresi çalındı.

In einem Monat zehn Brennstoffzellen gestohlen.

Bir yakıt hücresini patlatan bir anomali, o kadar.

Nur eine kleine Anomalie, die eine Brennstoffzelle auslöste.

Sadece bir yakıt hücresiydi.

Das war nur eine Brennstoffzelle.

yakıt Kraftstoffe, Kraftstoff

Çok fazla yakıt demek.

Das ist viel Kraftstoff.

Fitz rampayı gelişigüzel halletmeyi başardı ama Daire'nin yakıt rezervleri sıfırı tüketmiş durumda.

Fitzt hat es geschafft, die Rampe zu flicken, aber die Kraftstoff-Reserve des Hubs sind erschöpft.

Abby'nin yardımıyla üç yıl öncesine ait bir patent başvurusunu buldum. Nanatol adında etanol bazlı yakıt için.

Mit Abbys Hilfe habe ich einen Patentantrag von vor drei Jahren gefunden über einen Getreide-basierten Kraftstoff namens Nanathol.

yakıt Brennstoffe, Brennstoff

Bu gördüğünüz uranyum maketi yakıt biriminde kullanılanın aynı.

Das ist die Nachbildung einer Brennstoff-Tablette aus Uran.

Şehirlerimiz için yakıt demek. Fabrikalarımız için metal.

Brennstoff für die Städte, Metall für Fabriken.

yakıt Sprite, Sprit

Yiyecek, giysi, battaniye, yakıt.

Nahrung, Kleidung, Decken, Sprit.