yakıta

Hayır, yakıta ihtiyacımız var.

Nein. Wir brauchen Treibstoff.

Bir yerde yakıt ikmali noktası ayarlamışlardır.

Irgendwo haben sie einen Auftankpunkt vereinbart.

Yakıt ikmali ilk aşama tamamlandı.

Erste Phase: vollendet. Kapiert, Tanken.

Yakıta ihtiyacım var.

Ich brauche Treibstoff.

Bir yakıt sızıntısı rapor edildi.

Ein Kraftstoffleck wurde gemeldet.

Bir şekilde o yakıt çubuğunu almış olmalılar.

Sie müssen diesen Brennstab gefunden haben.

Bize yakıt ikmali yapacaklar.

Sie werden uns auftanken.

Burada yakıt sızıntısı var!

Ich habe hier ein Treibstoffleck!

Yiyecek, giysi, battaniye, yakıt.

Nahrung, Kleidung, Decken, Sprit.

Hızla yakıt kaybediyorum.

Verliere schnell Treibstoff.