yakalamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

fangen · erwischen · schnappen · packen · fassen · kriegen · ergreifen · einfangen · abfangen · greifen · aufzeichnen · ertappen · diğer çevirileri

yakalamak fangen

Bizim için bu küçük güvercini nasıl yakaladınız?

Wieso haben Sie diese kleine Taube für uns gefangen?

Ama biz seni yakaladık.

Wir haben dich gefangen.

Bay Robinson, yakalayın onu.

Mr. Robinson, fangen Sie ihn.

yakalamak erwischen

Bu adamı yakalamak istedim!

Ich wollte diesen Typen erwischen.

Beni yakalamak mı?

Mich erwischt haben?

Bir kan emici beni yakaladı.

Ein riesiger Egel hat mich erwischt.

yakalamak schnappen

Bundan birkaç sene sonra sonunda onu yakaladılar.

Ein paar Jahre später, haben sie ihn letztendlich geschnappt.

Gidip onu yakalayın!

Schnappt ihn euch!

Yakalayın onu, beyler.

Schnappt sie euch.

yakalamak packen

Sonra birisi beni yakaladı.

Dann packte mich jemand.

Bir grup cadı beni yakaladı.

Ein Hexenzirkel packte mich.

Biri beni arkamdan yakaladı.

Jemand packte mich von hinten.

yakalamak fassen

Aptallar! Yakalayın onu!

Dummköpfe, fasst ihn.

Yakalamamız gerek bir katil var.

Wir müssen einen Mörder fassen.

Onu mümkün olduğu kadar çabuk yakalamak zorundayız.

Wir müssen ihn so schnell wie möglich fassen.

yakalamak kriegen

Onu yakalamak ister misin, Ella?

Wollen Sie ihn kriegen, Ella?

Ryan, onu yakalamak için tek şansımız bu olabilir.

Ryan, das könnte die einzige Chance sein, die wir kriegen.

Polisler Flint'i yakalamak için Polo'yu yem olarak kullanıyorlar, değil mi?

Die Bullen benutzen Polo als Lockvogel, um Flint zu kriegen, richtig?

yakalamak ergreifen

Ama seni yakaladık. Durdurduk.

Aber wir ergriffen dich.

Yakalayın onu köleler!

Ergreift ihn, Sklaven!

Bu kafirleri yakalayın!

Ergreift diese Ketzer!

yakalamak einfangen

Onu bir daha yakalamamız gerekiyor.

Wir müssen ihn wieder einfangen.

Yakalamamız gereken bir yıldırım var!

Wir müssen Blitze einfangen! Los!

Bir erkek bir de dişi sıçan yakalamamız gerekiyor.

Wir müssen eine Männchen und eine Weibchen einfangen.

yakalamak abfangen

NSA geceleyin Tahran ve Vaziri arasında bir telefon konuşması yakaladı.

Die NSA hat in der Nacht einen Anruf zwischen Vaziri und Teheran abgefangen.

Erwich ve bilinmeyen bir ortağıyla yaptıkları bir konuşmayı yakaladık.

Wir haben ein Gespräch zwischen Erwich und einer unbekannten Person abgefangen.

Geçen hafta bir faks yakaladık. İşte.

Letzte Woche haben wir ein Fax abgefangen.

yakalamak greifen

Sanchez Jonathan'ı yakalıyor, ama çılgın Moonpie geliyor ve dört Madrid'li oyuncuyu indiriyor.

Sanchez greift Jonathan aber Moonpie kommt von außen und setzt vier Madrider außer Gefecht.

Babi son saniyede B-Dawg'u kuyruğundan yakaladı ve onu kurtardı.

In letzter Sekunde griff Babi B-Dawgs Schwanz und rettete ihn.

Tutmak için, ellerini daha yükseğe kaldır Ve yıldızları yakala.

Reck dich, streck dich und versuche die Sterne zu greifen

yakalamak aufzeichnen

Yani kino bir şeyler yakalamış.

Also hat das Kino etwas aufgezeichnet.

Ve bu akşam hava kararırken WCCN kameralarımızın canlı olarak yakaladığı, baskın sahnesini izlemektesiniz.

Das sind die Bilder dieses Abends, als unser WCCN-Kamerateam den Überfall live miterlebte und aufzeichnete.

yakalamak ertappen

Peder, bir hırsız yakaladık. Bacağını kırdı.

Vater, wir haben einen Dieb ertappt.