yaklaşık için Türkçe-Almanca çeviriler:

etwa · ungefähr · circa · rund · ein paar · diğer çevirileri

yaklaşık etwa

Yaklaşık altı milyon dolar değerinde.

Etwa sechs Millionen Dollar wert.

Yaklaşık dört dakika.

Etwa vier Minuten.

Yaklaşık dokuz ay.

Etwa neun Monate.

yaklaşık ungefähr

Yaklaşık bir saat.

Ungefähr eine Stunde.

Yaklaşık iki yıl.

Ungefähr zwei Jahre.

Yaklaşık bir yıldır.

Ungefähr ein Jahr.

yaklaşık circa

Yaklaşık on dakika efendim.

Circa zehn Minuten, Sir.

Polisler gelmeden önce yaklaşık sekiz dakikan var.

In circa acht Minuten sind die Bullen da.

Yaklaşık dört yıl önce, sayın Komutanım.

Vor circa vier Jahren, Herr Kommandant.

yaklaşık rund

Yaklaşık sekiz ya da dokuz yıl önce.

Vor rund acht oder neun Jahren.

yaklaşık ein paar

Ortalama bir kadın ayakkabısı yaklaşık yarım pound tutar.

Ein durchschnittliches Paar Damenschuhe wiegt etwa ein halbes Pfund.