yakmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

nahen · verbrennen · brennen · einäschern · niederbrennen · anzünden · anschalten · einschalten · entzünden · ätzen · diğer çevirileri

yakmak nahen

Ne kadar yakın olmak zorundayız?

Wie nah müssen wir dran sein?

Hayır, gayet yakın.

Nein, nahe genug.

Ben Daha önce bir erkeğe bu kadar yakın olmamıştım.

Ich bin einem Mann zuvor nie so nahe gekommen.

yakmak verbrennen

Kim kitap yakmak istiyor?

Wer möchte Bücher verbrennen?

Öyleyse yak beni.

Dann verbrenne mich.

Sönmeyen ve sizi yakan cehennem ateşi.

Ein endloses Feuer, dich ewig verbrennend.

yakmak brennen

Güneş yakıyordu, ne bir jakuzi vardı, ne de tente.

Die Sonne brannte, und es gab weder Gardinen noch eine Markise.

Bu yeri yakıp kül etmek istiyorum.

Ich möchte diesen Laden nieder brennen.

Güneş nasıl da yakıyordu.

Oh, wie die Sonne brannte.

yakmak einäschern

Tüm defolu mallar, yakıp kül edilecek.

Alle abgewiesene Ware wird eingeäschert

Yukarıda bir yerde uzay gemisi var. Bu gezegeni yakıp kül edecek.

Irgendwo da oben gibt es ein Raumschiff und es ist dabei, den Planeten einzuäschern.

Defolu malların hepsi yakıp kül edilecek.

Der abgewiesene Bestand wird eingeäschert.

yakmak niederbrennen

Eğer Moskova, yakmak Yani eğerAlexius yardımcı olacak?

Wenn ich Moskau niederbrenne, helfe ich ihm damit?

Chestertown'da gümrük binasını yaktılar iki sulh hakimini katranlayıp tüye buladılar.

In Chestertown haben sie das Zollhaus niedergebrannt und zwei Magistratsräte geteert und gefedert.

O, benim! Ve ben bu ormanı, yakıp kül edeceğim.

Ich bin es, und ich werde den ganzen Wald niederbrennen.

yakmak anzünden

Ayrıca bir dahaki sefere kibrit yak.

Und nächstes Mal Streichholz anzünden!

yakmak anschalten

Bilgisayar, ışıkları yak.

Computer, Licht anschalten.

yakmak einschalten

Kaptan Metrand, koltuk kemerlerin bağlanma işaretini yaktı.

Captain Metrand hat das Anschnallzeichen eingeschaltet.

yakmak entzünden

Yüreğinizde taşıdıklarınız için bir mum yakın.

Wir entzünden ein Licht für eure Bürden.

yakmak ätzen

Dokuyu yakmak için bunu kullan.

Ätzen Sie damit das Gewebe weg.