yalan söylemek için Türkçe-Almanca çeviriler:

anlügen · belügen · lügen · diğer çevirileri

yalan söylemek anlügen

Ama sana asla yalan söylemem.

Aber ich werde dich nie anlügen.

Size asla yalan söylemeyeceğim.

Ich werden Sie niemals anlügen.

Hey, sen bana yalan söyledin!

Hey, du hast mich angelogen.

yalan söylemek belügen

Hayır, sana hiç yalan söylemedim.

Nein, ich habe dich niemals belogen.

Neden yalan söyledin, Seth?

Warum haben Sie mich belogen?

Başkan Yardımcısı bana daha önce de yalan söyledi.

Der Vizepräsident hat mich schon einmal belogen.

yalan söylemek lügen

Neden yalan söylesin ki?

Warum sollte sie lügen?

Niye yalan söyledin?

Warum lügen Sie?

Jack, bu insanlar bize yalan söylüyor.

Jack, diese beiden hier lügen uns an.