yalancı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Lügner · Lügnerin · verlogen · falsch · diğer çevirileri

yalancı Lügner

Sen bana yalancı diyorsun?

Nennen Sie mich einen Lügner?

Çoğunlukla patalojik bir yalancı.

Oft ein pathologischer Lügner.

O lanet olası bir yalancı.

Er ist ein verfrellter Lügner.

yalancı Lügnerin

Biliyor musunuz, kızınız gerçekten iyi bir yalancı.

Wissen Sie, ihre Tochter ist eine wirklich gute Lügnerin.

"Günaydın yalancı" daha kibarca olurdu.

Guten Morgen, Lügnerin" wäre höflicher.

Erkekler adi, ama lütfen Ray, beni yalancı çıkar.

Männer sind böse, aber, bitte, Ray, stempel mich zur Lügnerin.

yalancı verlogen

Tüm Gugaevs'ler yalancı köpekler!

Alle Gugajevs sind verlogene Hunde!

Seni yalancı korkak sarı solucanın oğlu, karakurbağası,göbek deliği

Du verlogener, feiger, Sohn eines gelben Scheißkerls, Kröte, Bauchnabel

Sen yalancı bir sürüngen, yalancı bir cüce, ve bir tecavüzcüden daha aşağılıksın.

Du bist eine schleimige Eidechse, ein verlogener Zwerg, weniger wert als ein Vergewaltiger.

yalancı falsch

Veba, savaşlar, ahlaksızlık yalancı peygamberler, sahte kahramanlar, altına tapanlar.

Seuchen, Krieg, Korruption, falsche Propheten, falsche Idole, Götterverehrung.