yamyam için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kannibale · diğer çevirileri

yamyam Kannibale

İki yamyam bir lağımcıyı yiyorlarmış.

Zwei Kannibalen essen einen Clown.

Hansel ve Gretel, yarı kör bir yamyam tarafından esir tutulmuştur.

Hänsel und Gretel wurden durch einen halb blinden Kannibalen gefangen gehalten.

Hannibal, Garrett Jacob Hobbs gibi bir yamyam mı?

Hannibal ist so wie Garrett Jacob Hobbs? Ein Kannibale?