yanına için Türkçe-Almanca çeviriler:

neben · an · diğer çevirileri

yanına neben

Barmenlerin yanında, erkekler genellikle kadın ruh doktorlarına açılmayı severler.

Neben Barkeepern, erzählen Männer gerne alles weiblichen Seelenklempnern.

Hayır, onun yanında. Mary Tyler Moore.

Nein, neben ihm, Mary TyIer Moore.

Baba, Christina'nın yanına oturabilir miyim?

Papa, darf ich neben Christina sitzen?

yanına an

Bir ses, bir nefes oluver onun yanında

Sei eine Stimme, ein Lebensatem an seiner Seite.

Kediciğin nasıl çabucak öldürdüğünü göreceksin dün komadaki adamın yanında yatıyordu.

Sie werden bemerken, wie schnell sich Miezekätzchen Kill-Kill an den Komatypen angekuschelt hat.

Needle'in altında yanan bir araç var.

Brennendes Fahrzeug unten an der Needle.