yanıyor

Yanımda küçük bir şişe manyezit damlası getirdim.

Ich habe ein kleines Fläschchen Magnasit-Tropfen mitgebracht.

Bir cisim yanından geçerse yani gözükmeyen bir cisim

Wenn ein Objekt durchfliegt, auch ein unsichtbares Objekt

Tekrar ediyorum, tüm rehineler eksiksiz yanımda.

Ich wiederhole, alle Geiseln sind unverletzt.

Ama şimdi tanınmayacak kadar yanmış hâldeler.

Jetzt sind sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Belki bir gün seni de yanımda götürürüm.

Vielleicht kann ich dich eines Tages mitnehmen.

Çok karanlık bir yanın var.

Sie haben eine sehr dunkle Seite

Barmenlerin yanında, erkekler genellikle kadın ruh doktorlarına açılmayı severler.

Neben Barkeepern, erzählen Männer gerne alles weiblichen Seelenklempnern.

Annem kız kardeşinin yanında olmak istedi.

Meine Mutter wollte bei ihrer Schwester sein.

Onun yanında olmak istiyorum.

Ich möchte bei ihm sein.

Akşam yemeği sentezleyeceğim, yanında bir şişe de, burgonya.

Ich repliziere uns Dinner. Eine Flasche Burgunder.