yanmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

brennen, brennend · verbrennen · diğer çevirileri

yanmak brennen, brennend

Rüzgar eser. Ateş yanar.

Wind bläst, Feuer brennt

Binalar yanar, insanlar ölür, ama gerçek sevgi sonsuza kadar sürer.

Gebäude brennen. Menschen sterben. Aber wahre Liebe besteht ewig.

Yanar, yanıyor, o yanar.

Das brennt, brennt brennt!

yanmak verbrennen

Yanıyorum şu anda.

Ich verbrenne gerade.

Yanarım daha iyi.

Lieber verbrenne ich.

Kesinlikle, ama magnezyum çok şiddetli ve çabuk yanar.

Genau, aber Magnesium verbrennt heiß und schnell.