yapılacak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Aufgabe · anstehend · diğer çevirileri

yapılacak Aufgabe

Yapacağımız Avon Barksdale, ve sadece Avon Barksdale.

Unsere Aufgabe ist Avon Barksdale und nur Avon Barksdale.

Hayır, çünkü benim yapmam gerekiyor.

Nein, denn das ist meine Aufgabe.

Bana yapmam için bir görev verdin, ben de yaptım.

Sie haben mir eine Aufgabe gegeben und die habe ich erfüllt.

yapılacak anstehend

Yapılması gerekenler varken, yeterlik oturumu yapmak.

Eine Kompetenzanhörung, wenn Arbeit ansteht.