yapılmış için Türkçe-Almanca çeviriler:

gemacht · getan · erledigt · diğer çevirileri

yapılmış gemacht

Ben bir avukata ihtiyacım yok. Ben yanlış bir şey yapmadım.

Ich brauche keinen Anwalt, ich habe nichts falsch gemacht.

Bizim için yapılmış.

Für uns gemacht.

Hayır, hayır, şaka yapıyorsun?

Nein, nein, machst du Witze?

yapılmış getan

Yemin ederim, ben bir şey yapmadım!

Ich schwöre, ich habe nichts getan!

Diyelim ki eski bir askerlik arkadaşı için yapıyoruz.

Sagen wir einfach, wir tun's für einen Armeekameraden.

Zaten her şeyi yaptın.

Du hast schon alles getan.

yapılmış erledigt

Hayır, öncesinde yapmam gereken bir şey daha var.

Nein, zuerst muss ich noch etwas erledigen.

Toplantıdan önce yapmam gereken binlerce şey var.

Ich muss vorher noch tausend Dinge erledigen.

Peki Tanrı aşkına, neden senin pis işlerini ben yapayım?

Und wieso um Himmels Willen sollte ich deine Drecksarbeit erledigen?