yapma için Türkçe-Almanca çeviriler:

tun · machen · diğer çevirileri

yapma tun

Bir şey yapmadan önce

Bevor du irgend etwas tust

Beni buradan çıkar Lace. Pişman olacağım bir şey yapmadan önce.

Hol mich hier raus, Lace, bevor ich etwas tue, das ich wirklich bereue.

Bunu benim için yapmayı neden istiyorsun?

Warum willst du das für mich tun?

yapma machen

Pelvik muayenesi yapmayı denedim ama kızlık zarı bozulmamış.

Ich habe eine Beckenuntersuchung gemacht, aber ihr Hymen ist unberührt.

Tamam, yapma, Vanessa. Ben sadece şaka yapıyordum.

Ok, komm schon Vanessa, ich habe nur Spaß gemacht.

Böyle iyi yapmaya devam et, Nancy.

Machen Sie weiter so gute Arbeit, Nancy.