yarım için Türkçe-Almanca çeviriler:

halbe, halb · Hälfte · diğer çevirileri

yarım halbe, halb

Elimizde küçük bir filo tutarız, belki yarım düzine tekne.

Wir unterhielten eine kleine Flotte, vielleicht ein halbes Dutzend Boote.

En iyi tahminle, yarım mil uzakta.

Schätzungsweise eine halbe Meile entfernt.

Yarım kutu dolusu.

Eine halbe Box.

yarım Hälfte

George Stark benim karanlık yarım.

George Stark ist meine finstere Hälfte.

Patsak! Unutma Yarım ya da daha az.

Pazak, merke es dir, die Hälfte oder weniger.

Diğer yarım, fettan kadın, aşkımın düetine cevap.

Meine andere Hälfte, sehr kokett, die Partnerin im Liebesduett.