yara bandı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Pflaster · diğer çevirileri

yara bandı Pflaster

Yara bandı çıkarır gibi.

Wie ein Pflaster abreißen.

Ben yara bandı getirdim.

Habe ein Pflaster geholt.

Sadece yara bandı yapıştır.

Kleb ein Pflaster drauf.