yaralanma için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verletzungen, Verletzung · diğer çevirileri

yaralanma Verletzungen, Verletzung

Büyük bir yaralanma.

Eine schwere Verletzung.

Bir baska yaralanma.

Noch eine Verletzung.

Yaralanma yüzünden mi?

Wegen der Verletzung?