yarar için Türkçe-Almanca çeviriler:

gut · Gewinne, Gewinn · Interesse · Nutzen · diğer çevirileri

yarar gut

Miles'ın her zaman dediği gibi iyi bir rehine her zaman işe yarar.

Es ist, wie Miles schon immer sagte. Eine gute Geiselnahme funktioniert jedes Mal.

Asla iyi bir yardım bulamazsın.

Man kann nie gute Hilfe finden.

Güzel bir görsel yardım ne, biliyor musun?

Sie wissen, was ist eine gute visuelle Hilfe?

yarar Gewinne, Gewinn

Eğer yardım edersek Calculon kazanır, belki bu Cobb'un egosunu zayıflatabilir?

Wenn wir Calculon beim Gewinnen helfen, wird es vielleicht Cobbs Ego schwächen?

Bu turnuvayı kazanmaya çalışıyorum ve senin işin de bana yardım etmek.

Ich versuche, dieses Turnier zu gewinnen, und du musst mir helfen.

yarar Interesse

Yarın sabah kendi başına gel, ve eğer ilgiliysen sana yardım ederim.

Komm morgen früh von selbst und bei Interesse helf ich dir.

Sana yardım edebilirim, John. Ortak hedeflerimiz var.

Ich kann dir helfen, John, wir haben gemeinsame Interessen.

yarar Nutzen

Orada kimseye yararım yok.

Da drinnen nutze ich niemandem.