yararlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

nützlich · hilfreich · brauchbar · nutzbar · wertvoll · diğer çevirileri

yararlı nützlich

Tarama sonuçların araştırmam için çok yararlı olacak.

Deine Scandaten werden meiner Forschung sehr nützlich sein.

Ama onları yararlı buluyorum.

Aber ich finde Sie nützlich.

Başka yararlı bir şey bulamıyorum.

Ich finde nichts nützliches.

yararlı hilfreich

Bence bu insanlar, bize çok yararlı olacaktır.

Ich denke, diese Leute könnten noch sehr hilfreich sein.

Eğer yararlı bir pandomim yapmayacaksan hiç yapma daha iyi.

Wenn du nichts hilfreiches mimen wirst, mime überhaupt nichts.

Ama bu özün kendisi yararlı olabilir.

Aber die Gnade selbst könnte hilfreich sein.

yararlı brauchbar

Burada yararlı bir şeyler öğrenirsin.

Hier lernst du etwas Brauchbares.

yararlı nutzbar

O, Tasha'nın davasının yüzünü kavrayabilmekte yararlı olabilir.

Er könnte nutzbare Einsicht in Tasha's Fall bekommen.

yararlı wertvoll

Partiler işe yaramaz ve Buflar için tam bir vakit kaybıdır.

Partys sind doof und eine Verschwendung wertvoller Boov-Zeit.