yarasa için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fledermäuse · Fledermaus · diğer çevirileri

yarasa Fledermäuse

İkisi de çok tatlı, Yarasa gibiler.

Sie sind sehr süß. Wie Fledermäuse.

Yarasalar ne kadar uzağı görebilir.

Wie weit können Fledermäuse sehen?

Yarasalar gece canlısıdır.

Fledermäuse sind nachtaktiv.

yarasa Fledermaus

Bir yarasa yada bir çakal.

Eine Fledermaus oder ein Wiesel.

Hey,uçan yarasa adam. Ben buradayım.

Hey, Fledermaus, ich bin hier.

Yarasa diye bir şey yok.

Es gibt keine Fledermaus.