yaratılmışız

Eğer çizgilerimiz bir kraliyet mavnası oluşturmuşsa bu demektir ki, birbirimiz için yaratılmışız.

Wenn unsere Handlinien eine Königsbarke bilden, sind wir füreinander bestimmt.

Biz birbirimiz için yaratılmışız.

Wir sind füreinander geschaffen!

Biz gerçekten birbirimiz için yaratılmışız.

Wir sind wirklich perfekt für einander.

Birbirimiz için yaratılmışız." Birbiri için yaratılmak.

Wir sind füreinander geschaffen." Füreinander geschaffen.

Biz birbirimiz için yaratılmışız, Sherlock.

Wir sind füreinander geschaffen, Sherlock.

Sen Ve ben Birbirimiz için yaratılmışız.

Und ich wir sind füreinander bestimmt

John Form birbirimiz için yaratılmışız.

John Form, wir sind füreinander geschaffen.

Çünkü biz birbirimiz için yaratılmışız.

Weil wir füreinander bestimmt sind?