yardıma

Burada acil tıbbi bir durum var. Acilen yardıma ihtiyacım var!

Ich habe einen medizinischen Notfall hier, ich brauche sofort Hilfe!

Tamam, bir fikrim var, ama yardımına ihtiyacım var,

Ich habe eine Idee, aber dazu brauche ich Ihre Hilfe.

Sağ ol ama yardıma ihtiyacım yok.

Danke, aber ich brauche keine Hilfe.

Bir fikrim var ama yardıma ihtiyacım olacak.

Ich habe eine Idee, aber ich brauche hilfe.

Lütfen, bu insanların yardımına ihtiyaçları var.

Aber, bitte, diese Menschen brauchen deine Hilfe.

Ama şu anda yardımına ihtiyacım var.

Aber jetzt brauche ich Ihre Hilfe.

Lütfen, bu insanların yardımına ihtiyacı var.

Bitte, diese Menschen brauchen deine Hilfe.

Senden resmen nefret ediyoruz ama aynı zamanda yardımına ihtiyacımız var.

Wir hassen dich offiziell, aber wir brauchen auch deine Hilfe.

Artık yardıma ihtiyacım yok.

Ich brauche keine Hilfe mehr.

Şu anda, yardımına ihtiyacım var.

Aber jetzt brauche ich deine Hilfe.