yardımcı için Türkçe-Almanca çeviriler:

hilfreich · behilflich · Helfer · Vize · Assistenten, Assistent · hilfsbereit · Stellvertreter · halt, Halte · diğer çevirileri

yardımcı hilfreich

Çok yardımcı oldun, teşekkürler.

Sie waren sehr hilfreich. Danke.

Yo, çok yardımcı oldunuz.

Nein, Sie waren sehr hilfreich.

Çok yardımcı oldun, Jon.

Sie waren sehr hilfreich, Jon.

yardımcı behilflich

Size yardımcı olabilir miyim?

Kann ich Ihnen behilflich sein?

Belki de ben size yardımcı olabilirim.

Vielleicht kann ich behilflich sein.

Ben yardımcı olabilir miyim acaba?

Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?

yardımcı Helfer

Üstelik küçük yardımcıları vardı.

Außerdem hatte sie kleine Helfer.

Üç akıllı yardımcı.

Drei kluge Helfer.

Yardımcıya ihtiyacın var mı?

Brauchst du einen Helfer?

yardımcı Vize

Sen yeni Yardımcı Editör, Lawrence Maddox musun?

Lawrence Maddox, der neue Vize-Chefredakteur? Ja.

Yardımcı Du Gan,

Vize-Zensor Du Gan,

Siz yardımcı konsey danışmansınız Gramaton'un üçüncü temsilcisi

Sie sind Vize-Rat Dupont vom Dritten Konzil der Tetragrammaton.

yardımcı Assistenten, Assistent

Ben neden senin yardımcı asistanın olarak listelenmişim?

Wieso bin ich als dein ausführender Assistent aufgelistet?

Bay Rabe yanında sadece bir tane yardımcı götürebiliyor.

Herr Rabe darf nur einen Assistenten mitnehmen.

Babam yardımcı olarak Chungking Konakları'nda çalışıyordu.

Er arbeitete als Assistent im 'Chungking Mansion'.

yardımcı hilfsbereit

Evet. Çok yardımcı oldu.

Ja, er ist sehr hilfsbereit.

Ben pek yardımcı olmamıştım.

Ich war nicht sehr hilfsbereit.

yardımcı Stellvertreter

Bana bir yardımcı komutan lazım, Artaphernes.

Ich brauche einen Stellvertreter, Artaphernes.

yardımcı halt, Halte

Ve sen Arthur, alçakgönüllü ve sadık ol ve Morven adını yüceltmesi için ağabeyine yardımcı ol.

Und du, Arthur, sei bescheiden und treu und hilf deinem Bruder, den Namen der Morven in Ehren zu halten.