yargıç için Türkçe-Almanca çeviriler:

Richter · Richterin · Bundesrichter · diğer çevirileri

yargıç Richter

Bayan Sagorksy, Yargıç Varick'in notlarına göre Blatt alışveriş merkezinde çalışıyormuşsunuz.

Miss Sagorsky, laut Richter Varicks Notizen, sind Sie im Blatt's Kaufhaus angestellt?

Ben bağımsız bir yargıç olmak istiyorum.

Ich bliebe gerne unabhängiger Richter. Unabhängig?

İyi geceler Yargıç.

Gute Nacht, Richter.

yargıç Richterin

Hayır, gerçek bir yargıç.

Nein eine echte Richterin.

Yargıç Linda Harris..!

Richterin Linda Harris!

Yargıç Linda Harris ile görüşebilir miyim lütfen?

Könnte ich bitte mit Richterin Linda Harris sprechen?

yargıç Bundesrichter

Bu kapıların ardında, bir federal yargıç medyanın

Hinter diesen Türen wird ein Bundesrichter SkandaIe enthüIIen

Reddedildi. Kaset iki saat önce federal bir yargıca gitti.

Das Band ging vor zwei Stunden zum Bundesrichter.