yat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Yacht · Jachten, Jacht · diğer çevirileri

yat Yacht

İki tane ev, yat yok.

Zwei Häuser, keine Yacht.

Yatlar çok gösterişli.

Yachten sind protzig.

Cypress Limanı Yat Kulübü.

Cypress Harbor Yacht Club.

yat Jachten, Jacht

Bir yatı var, özel uçuyor.

Er hat eine Jacht, fliegt privat.

Bir yatı, özel bir demiryolu vagonu ve kendi diş macunu olduğu sürece.

Solange er eine Jacht hat, ein privates Zugabteil und seine eigene Zahnpasta.

Büyük, beyaz bir yatta Alberto Bravano ile mi olacağım?

Auf eine große weiße Jacht mit Alberto Bravano?