yatay için Türkçe-Almanca çeviriler:

horizontal · waagrecht · diğer çevirileri

yatay horizontal

Gözler yatay, burun dikey

Augen horizontal, Nase vertikal.

Bir parmağın tamamen yatay.

Hier, ein Zeh ist horizontal.

Çelik teller yatay ve dikey olarak çaprazlama gelmiş oluyor.

Sie ist kreuzweise verstärkt mit vertikalen und horizontalen Stahlstäben.

yatay waagrecht

Yatay bir şekilde, kesebildiğin kadar derin kes.

Mach es waagrecht, so tief, wie du kannst.