yavaş için Türkçe-Almanca çeviriler:

langsam · sachte · leise · schwach · allmählich · still · träge · diğer çevirileri

yavaş langsam

Yavaş, yavaş, hızlı, hızlı.

Langsam, langsam, schnell, schnell.

Yavaş olun çocuklar.

Macht langsam, Jungs.

Yavaş karıştır, Molly.

Langsam umrühren, Molly.

yavaş sachte

Yavaş, o bize canlı lazım.

Sachte, wir brauchen sie lebend.

Yavaş baba, yavaş.

Sachte, Vater, sachte.

Yavaş çaylağın midesi.

Sachte, Bambinos Magen.

yavaş leise

Rüzgar yavaşça fısıldadı

Der Wind flüsterte leise

Yavaşça ve sessizce ayağa kalk çünkü eğer onu uyandırırsan onu öldürürüm.

Steh langsam auf und leise, weil, wenn du ihn weckst, werde ich ihn töten.

Yavaşça ve sessizce nefes alıyordum.

Ich atmete langsam und leise.

yavaş schwach

Yaşlı, zayıf, yavaş.

Alt, schwach, langsam.

Yavaş ve özensiz.

Langsam und schwach.

yavaş allmählich

Hangi hastalık yavaş yavaş fakat zaman aralıklarıyla platolar halinde ilerler?

Welche Krankheit breitet sich allmählich aus aber mit Aussetzern für längere Zeitabstände?

yavaş still

Lütfen, yavaş olun lütfen!

Bitte, seien Sie still!

yavaş träge

Neden bu kadar yavaş görünüyor?

Warum sehen die so träge aus?