yayın için Türkçe-Almanca çeviriler:

Übertragung · Sendungen, Sendung · Wels · diğer çevirileri

yayın Übertragung

Canlı yayın için bir çeşit kule.

So ein Turm für eine Live-Übertragung.

Radyo yayını, Lelan Frost.

Die Übertragung Leland Frost.

Bunun canlı yayın olması gerekiyordu.

Das sollte eine Live-Übertragung sein.

yayın Sendungen, Sendung

O bir aktarım, bir titreşim, bir yayın.

Es ist eine Übertragung, ein Puls, eine Sendung.

yayın Wels

John, yayın balığına baksana.

John, sieh nach dem Wels.