yaygın için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist · häufig · geläufig · verbreitet · üblich · gängig · gemeinsam · diğer çevirileri

yaygın ist

Gece terlemeleri görünüşe göre lenfomada pek yaygın bir semptom.

Nachtschweiß ist offenbar ein häufiges Symptom bei malignen Lymphomen.

Seks arkadaşlığı günümüzde çok yaygın.

Sexfreunde sind heutzutage normal.

Madem bu bir çeşit saldırı, o zaman neden daha yaygın bir şey, mesela plastik patlayıcı kullanmamışlar?

Wenn das eine Art Angriff war, warum dann nicht etwas konventionelles, wie Plastiksprengstoff verwenden?

yaygın häufig

Gece terlemeleri görünüşe göre lenfomada pek yaygın bir semptom.

Nachtschweiß ist offenbar ein häufiges Symptom bei malignen Lymphomen.

Çığ düşmesi de yaygın olan diğer bir cevap.

Eine Lawine ist auch eine häufige Antwort.

Epstein-Barr titreleri tavana vurmuş. Aplastik aneminin en yaygın viral sebebi.

Epstein-Barr, die häufigste virale Ursache der aplastischen Anämie.

yaygın geläufig

Hüzünlü bir hikâye, ama yaygın.

Eine traurige Geschichte, aber geläufig.

Çok yaygın bir şey bu.

Er ist sehr geläufig.

Oldukça yaygın bir durum.

Das ist sehr geläufig.

yaygın verbreitet

Peki bu istek ne kadar yaygın?

Und wie verbreitet ist dieses Gefühl?

Diatomlu toprak yaygın veya değil, bu bir kanıt.

Kieselgur verbreitet oder nicht, es ist ein Hinweis.

Ensefalitle giden yaygın viral enfeksiyon.

Verbreitete Virusinfektion mit Gehirnentzündung.

yaygın üblich

Bu daha çok yaygın bir suiistimal gibi görünüyor.

Es sieht mehr nach üblichen Missbrauch aus.

Terapiye verilen yaygın bir ilk tepkidir bu.

Das ist eine übliche Erstreaktion auf die Therapie.

yaygın gängig

Yaygın bir prototip simgedir.

Ein gängiges archetypisches Bild.

Oldukça yaygın bir marka.

Ist eine gängige Marke.

yaygın gemeinsam

Bu yaygın bir genetik özelliktir.

Das ist das gemeinsame genetische Merkmal.