yazık için Türkçe-Almanca çeviriler:

schade · Schande · Pech · diğer çevirileri

yazık schade

Çok yazık olur, çünkü bunlar çok pahalı.

Und das wäre schade, weil sie sehr teuer sind.

Ne yazık, Alâddin dibe vurmuş

Oh, wie schade, Aladdin geht flöten!

Hala ergenleşememiş. Ne yazık.

Immernoch Jugendlicher, wie schade.

yazık Schande

Çok yazık, çünkü o hırkayı sevmiştim.

Schande, denn ich mochte diesen Pulli irgendwie.

Çok yazık olur, Henry.

Es ist eine Schande, Henry.

Çok yazık, o iyi bir kadındı.

Eine Schande, sie war eine gute Frau.

yazık Pech

Çok yazık, balık-surat. Pekala.

Pech für euch, Fischgesicht.

Bu çok yazık olmuş.

Das ist wirklich Pech.

Marlowe'un çakmağına yazık oldu, değil mi?

Pech, das mit MarIowes Ronson, nicht wahr?