yazın için Türkçe-Almanca çeviriler:

sommers, Sommer · im Sommer · Artikel · Papier · Beitrag · Manuskript · diğer çevirileri

yazın sommers, Sommer

Bu yazın en iyi filmleri Tropic Thunder, The Dark Knight ve Pineapple Express.

Die drei besten Filme diesen Sommer. Welche? Tropic Thunder, Dark Knight und Ananas Express.

İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış Ve İlkbahar

Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling

Bu yaz oyunculuk dersi alacağım ben.

Ich nehme Schauspielkurse diesen Sommer.

yazın im Sommer

Evet, geçen yaz okumuştum, enterovirüs beyin iltihabı salgını görülmüş.

Ja, ich hab gelesen, dass im Sommer eine Enterovirus-Epedemie ausgebrochen ist.

Tyler da tüm yaz boyunca Grayson'ların yaşam stilini öğrendi.

Tyler hat den ganzen Sommer im Grayson-Lebensstil gelebt.

Geçen yaz kızımın Huckleberry Finn kitabını okumuştum.

Im Sommer las meine Tochter Huckleberry Finn.

yazın Artikel

Burke, bu konuda hemen bir makale yaz.

Burke, schreib sofort einen Artikel darüber.

Walt Whitman ve anlambilim üzerine harika bir makale yazan kimdi biliyor musunuz?

Wissen Sie, wer einen tollen Artikel über Walt Whitman und die Politolinguistik veröffentlichte?

Birkaç yıl önce P vs NP ile ilgili bir sürü makale yazmış.

Sie schrieb vor ein paar Jahren einen Haufen Artikel über das P-NP-Problem.

yazın Papier

Bir kâğıt parçası ve üzerinde "Ross" yazıyor.

Ein Stück Papier, und es sagt, "Ross".

Anne, bu üzerinde telefon numarası yazan bir kâğıt parçası sadece.

Mom, das ist ein Stück Papier mit seiner Telefonnummer drauf.

Bana bir kalem verin ve yazayım dedim.

Und ich: Gebt mir Papier und Stift. Ich schrieb:

yazın Beitrag

Bir teoriniz var, bir makale yazdınız gerçek bir yazı oluşturdunuz.

Ihr hattet eine Theorie, schriebt eine Publikation, leistetet einen wirklichen Beitrag.

Lydia González hakkında bir yazı yazmak istiyorum.

Ich möchte einen Beitrag schreiben über Lydia Gonzales.

Profesör Chowdhry finans uzmanıdır ve ben de girişimindeki finansal kaynaklarla ilgili bir yazı hazırlıyorum.

Professor Chowdhry ist ein Finanzexperte und ich schreibe einen Beitrag über seine "Financial Access at Birth" Initiative.

yazın Manuskript

El yazması Londra'daki Ulusal Askerî Müzesi'nde kirada.

Das Manuskript wurde dem Nationalen Armeemuseum in London ausgeliehen.

El yazması bir çeşit şifre ile yazılmış.

Das Manuskript ist in einer Art Code geschrieben.

Bu adama yazdıklarını ver, Georgette.

Gib dem Mann sein Manuskript, Georgette.