yazlık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sommerhaus · Ferienhaus · Hütte · Haus · diğer çevirileri

yazlık Sommerhaus

Belki buraya bir gün yazlık bir ev yaparız.

Vielleicht bauen wir hier mal ein Sommerhaus.

Evet. Tekneyi ve kulübeleri. Sea Island'daki yazlığı ve bir güvence fonu.

Die Jacht, die Zwinger, das Sommerhaus und ein Treuhandvermögen.

Hayır, Alex aşağıdaki yazlık evde kalıyordu.

Nein, Alex lebte hier im Sommerhaus.

yazlık Ferienhaus

Biz Windsor'ın yazlık evini göstermeyi düşündük.

Wir dachten an Mrs Windsors Ferienhaus.

Tom'un orada bir yazlığı vardı.

Tom hatte dort ein Ferienhaus.

Şu anda ona bir yazlık ev yapıyoruz.

Im Moment bauen wir ihm ein Ferienhaus.

yazlık Hütte

Burada bir sürü kulübeler ve yazlık evler vardı.

Es gibt hier eine Menge Hütten und Sommerhäuser.

yazlık Haus

Bir tane burası için, bir tane de yazlık için.

Einen für zu Hause, und einen für das Strand-Haus.