yedi için Türkçe-Almanca çeviriler:

sieben · sechs · diğer çevirileri

yedi sieben

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Yedi, sekiz, dokuz, on.

Sieben, acht, neun, zehn.

Alüminyum için yedi dolar, pirinç olan için ise on.

Sieben Dollar für Aluminium, zehn für Messing. Messing?

yedi sechs

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir iki üç dört. Beş altı yedi sekiz.

Ein, zwei, drei, vier fünf, sechs, sieben, acht.

İki, üç. dört beş, altı, yedi.

Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben