yelek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Weste, West · Westen · diğer çevirileri

yelek Weste, West

Hayır, senin kurşun geçirmez bir yeleğin yok.

Nein, Sie haben keine kugelsichere Weste.

Bu yelek gerçek mi?

Ist diese Weste echt?

Ben de size mutlaka bu yeleği giymenizi öneriyorum efendim.

Ich rate Ihnen dringend, diese Weste überzuziehen, Sir.

yelek Westen

Polislerdeki kurşungeçirmez yeleklerde kurşunu parçalayacak seramik katman yoktur.

Er geht ex. Polizeidienstliche Kevlar-Westen lassen keine Bleiprojektile zersplittern.

Aynı malzemeden kurşun geçirmez yelekleri de yapılmıştır.

Dasselbe Material wie das eurer kugelsicheren Westen.